genetyka diagnostyczna i laboratoryjna
Grupa produktów: Hodowla komórkowa / Podgrupa produktów: Czynniki przylegania

Czynniki przylegania

GENOS, ul. Inowrocławska 9/132, 91-020 Łódź, tel. 42 611 63 11, tel./fax 42 611 63 12, genos@genos.com.pl