genetyka diagnostyczna i laboratoryjna
Regulamin

Regulamin

Dopóki użytkownik nie zarejestruje się z własnej woli w serwisie genos.com.pl, pozostaje anonimowy. W przypadku anonimowych użytkowników, gromadzone informacje ograniczają się do logów systemowych (standardowa procedura stosowana na większości serwerów). Logi używane są do generowania informacji statystycznych, dotyczących odwiedzalności serwisu, oraz rejestracji informacji o połączeniach.
W przypadku zarejestrowanych użytkowników, serwis genos.com.pl gromadzi dane wprowadzane przez użytkownika podczas rejestracji, oraz stanu użytkownika po zalogowaniu się do serwisu. Dopóki użytkownik nie zaloguje się, pozostaje anonimowy.
Serwis genos.com.pl może używać cookies w celu lepszego dostosowywania informacji do preferencji użytkownika oraz rozpoznawania zbierania informacji statystycznych. Wyłączenie cookies w przeglądarce może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.

Dane wprowadzane podczas rejestracji przechowywane są w bazie dostępnej dla autoryzowanego personelu i nie są dostępne dla niepowołanych osób. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób korzystania z loginu i hasła przez użytkownika (wejście w posiadanie hasła przez osoby trzecie, oraz udostępnianie hasła osobie trzeciej przez użytkownika, lub złamanie go przez osobę trzecią).

Genos może udostępniać dane statystyczne, wygenerowane na ich podstawie danych zgromadzonych w bazie. Nie umożliwiają jednak one identyfikacji poszczególnych użytkowników. Nie sprzedajemy informacji o poszczególnych użytkownikach innym firmom.

Serwis genos.com.pl umożliwia swoim użytkownikom edycję wprowadzonych przez siebie danych oraz ich usunięcie. Funkcje te są dostępne po zalogowaniu się do serwisu.

Serwis genos.com.pl umożliwia dokonanie wyboru, w jakim zakresie użytkownik chce korzystać z jego usług oraz jakie informacje o sobie chce przekazać. Większa część serwisu jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, poza niektórymi usługami wymagającymi rejestracji. Rejestracja jest świadomą czynnością, użytkownik może z niej w każdej chwili zrezygnować i usunąć swoje dane.

GENOS, ul. Inowrocławska 9/132, 91-020 Łódź, tel. 42 611 63 11, tel./fax 42 611 63 12, genos@genos.com.pl