• On sale!
NutriCoat™ Attachment Solution - Roztwór do przyklejania MSC

NutriCoat™ Attachment Solution - Roztwór do przyklejania MSC, 1,5ml

zł553.50 brutto

450,00 zł netto

28

Ekonomiczny, wydajny, standaryzowany suplement przeznaczony do przyklejania ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych w warunkach hodowli bez surowicy i składników pochodzenia zwierzęcego.

NutriCoat™ jest zdefiniowanym substratem opartym na ludzkim Fibrynogenie "clinical grade", przeznaczonym do osadzania ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych (hMSC) w systemach hodowli wolnych od surowicy i składników pochodzenia zwierzęcego. NutriCoat™ Attachment Solution jest optymalny do adhezji hMSC izolowanych z wielu źródeł (np. AT, CT, BM, DP), gdy komórki są hodowane na podłożu MSC NutriStem® XF.

Wspomaga długotrwałą hodowlę hMSC, jak również ich zliczanie przy użyciu testu CFU-F (colony forming unit-fibroblast asaay) w warunkach hodowli SF i XF.

NutriCoat™ po zawieszeniu w roztworze soli jest gotowym do użycia roztworem, przechowywanym w RT i idealnym do zastosowań w terapii komórkowej.

Cechy charakterystyczne

Zdefiniowany substrat, zawierający ludzkiego fibrynogen w standardzie klinicznym (xeno-free)

Łatwy w użyciu 

Produkowany zgodnie z cGMP

Nadaje się zarówno do namnażania hMSC, jak i różnicowania

Wspiera długoterminową multipotencję hMSC

Przetestowany na MSC z wielu źródeł

Pozwala na szybkie przejście od badań do zastosowań klinicznych

Strona producenta: dowiedz się więcej

05-760-115

No customer reviews for the moment.