LaminStem™ 521 - zdefiniowany matrix do hodowli komórek pluropotencjalnych

LaminStem™ 521 - zdefiniowany matrix do hodowli komórek pluropotencjalnych, 1ml

05-753-1F
830,25 zł brutto

675,00 zł netto

28

Laminina do hodowli komórek pluripotencjalnych. Doskonała, zdefiniowana alternatywa dla Matrigelu w systemach hodowli "feeder-free"

Ilość

LaminStem™ 521 jest chemicznie zdefiniowaną, wolną od składników zwierzęcych matrycą do hodowli ludzkich komórek embrionalnych (hES) i indukowanych komórek pluripotentnych (hiPS)w warunkach hodowli "feeder-free"

LaminStem™ 521 ułatwia samoodnawianie się zarówno komórek hES, jak i i komórek iPS w zdefiniowanym chemicznie, wolnym od warstwy odzywczej i składników pochodzenia zwierzęcego systemie hodowli komórkowych.

W przypadku stosowania z podłożem NutriStem® hESC XF udowodniono, że LaminStem® 521 wspiera przeżywalność i ekspansję komórek hES i hiPS po pokryciu ich pojedynczą zawiesiną komórkową.  

W przypadku hodowli z użyciem LaminStem™ 521, komórki hES i hiPS rosną jako jednowarstwowe warstwy na podłożu lamininowym i pozostają pluripotencjalne bez spontanicznego różnicowania.

Cechy charakterystyczne

- Określona chemicznie, matryca bez składników pochodzenia zwierzęcego

- w połączeniu z NutriStem® hESC XF Medium sprawdza się lepiej niż Matrigel do hodowli komórek hES i hiPS

- Nie ma potrzeby stosowania inhibitorów apoptozy

- Wspiera długotrwałe samoodnawianie się ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych (hPSC) i neuronowych komórek macierzystych (NSC)

Dane dotyczące próbek: Najnowsze badania wykazały, że dzięki połączeniu NutriStem® hESC XF Medium i LaminStem™ 521 możliwe jest uzyskanie linii komórkowych hES o najwyższej jakości klonalnej.

Ogólna procedura powlekania

Powoli rozmrozić roztwór LaminStem™ 521 w temperaturze od 2 do 8°C.

Rozcieńczyć rozmrożony LaminSem™ 521 za pomocą 1X DPBS zawierającego Ca2+ i Mg2+.

Dodać rozcieńczony roztwór LaminStem™ 521 do naczynia lub kolby do hodowli komórkowych, aby uzyskać końcowe stężenie powłoki od 0,5 do 2 µg/cm2.  

Należy zwrócić uwagę, że optymalne stężenie powlekania jest zależne od komórek. Upewnić się, że roztwór LaminStem™ 521 jest powlekany równomiernie na całej powierzchni naczynia do hodowli. 

Uszczelnić naczynie parafilmem, aby zapobiec parowaniu i pozostawić je na noc w temperaturze od 2 do 8°C bez poruszania.  

Jeśli wymagana jest szybsza procedura powlekania, powleczone naczynie można inkubować przez 2 godziny w temperaturze 37°C.  

Nie należy dopuścić do wyschnięcia matrycy LaminStem™ 521 przed użyciem.  

Ważne uwagi:

W razie potrzeby, roztwór LaminStem™ 521 może być porcjowany i przechowywany w temperaturze -20°C.  

Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania i rozmrażania.

Nie należy dopuścić do wyschnięcia matrycy LaminStem™ 521, ponieważ spowoduje to dezaktywację roztworu.

Rozmrożony roztwór LaminStem™ 521 jest stabilny przez 3 miesiące, jeśli jest przechowywany w warunkach aseptycznych w temperaturze od 2°C do 8°C.

Dla wygody, zamknięte płytki powlekane i rozcieńczony roztwór można przechowywać w aseptycznych warunkach w temperaturze od 2°C do 8°C przez okres do 4 tygodni.

Strona producenta: dowiedz się więcej

05-753-1F

Nikt jeszcze nie dodał opinii o tym produkcie