1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe GENOS s.c. Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska, Tadeusz Kałużewski z siedzibą w Strońsko 20A, 98-161 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator Danych Osobowych” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Dokonując zamówienia w Sklepie Internetowym Twoje dane przetwarzane są w następujący sposób:

·         dane zbierane są za pomocą formularza (utworzenie konta klienta oraz

·         zapisanie się do newslettera)

·         dane wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz wysyłania informacji o promocjach

·         kontakt z Tobą odbywa się mailowo i telefonicznie

·         masz prawo do ingerencji w swoje dane oraz do  ich usunięcia.

 

4. Okres przechowywania i przebieg usuwania danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia w/w celów lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

5. Informacja o zamiarze przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator stwierdza, że nie ma takich zamiarów.

 

6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 

7. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: genos@genos.com.pl

Polityka prywatności - EN - Genos