BIOMYC-1 Antibiotic Solution 100x conc. - Roztwór antybiotyków do zwalczania mykoplazmy w hodowlach komórkowych

BIOMYC-1 Antibiotic Solution 100x conc. - Roztwór antybiotyków do zwalczania mykoplazmy w hodowlach komórkowych, 10ml

03-036-1D
zł141.45 brutto

115,00 zł netto

28

Roztwór do zwalczania mykoplazmy w hodowlach komórkowych, oparty o antybiotyk Tiamutin. Stosować przez 4 dni, a następnie BIOMYC-2 przez 3 dni. Cykl powtórzyć 2-3 razy.

Roztwór BIOMYC™-1 jest oparty na antybiotyku Tiamutyna. Wykazano, że BIOMYC-1, stosowany z BIOMYC-2, roztwórem opartyn na antybiotyku Minocyklina, jest skuteczny w eliminowaniu gatunków mykoplazmy często występujących w zanieczyszczonych hodowlach komórkowych. Mykoplazmy nie rozwijają oporności na te antybiotyki, co jest częstym zjawiskiem w przypadku innych metod leczenia antybiotykami.

Leczenie to jest oparte na naprzemiennym stosowaniu BIOMYC-1 i BIOMYC-2.

Zalecane stosowanie:

Cztery dni z zastosowaniem BIOMYC-1 (Tiamutyna), a następnie trzy dni z zastosowaniem BIOMYC-2 (Minocyklina), a następnie powtórzenie cyklu trzy razy.

Nie należy stosować tych dwóch roztworów razem, lecz naprzemiennie.

Dodać 1ml BIOMYC-1 do 100ml pożywki i utrzymywać komórki w tej mieszaninie przez 4 dni. Każde dodane świeże podłoże powinno również zawierać BIOMYC-1.

Po 4 dniach, należy dodać 1ml BIOMYC-2 do 100ml świeżego podłoża i utrzymywać komórki w tej drugiej mieszaninie przez 3 dni.

Powyższe, razem, traktowane są jako jeden cykl leczenia. Może być konieczne powtórzenie tego cyklu 2-3 razy.

W trakcie tego procesu, komórki mogą być badane pod kątem zanieczyszczenia mykoplazmą, a wyniki mogą być następnie wykorzystane do skrócenia tego procesu, jeśli to możliwe.

Uwaga: Po zakończeniu leczenia, komórki powinny być hodowane na podłożu bez antybiotyków przez co najmniej dwa tygodnie, a następnie ponownie przebadane na obecność mykoplazmy. Jeśli wynik hodowli będzie pozytywny, należy powtórzyć leczenie.

Strona producenta: dowiedz się więcej

03-036-1D

No customer reviews for the moment.