EndoGo™ XF Medium - Podłoże do hodowli śródbłonka (Endothelial Cell Culture Basal Medium 500ml + Supplement Mix 2,5ml)

EndoGo™ XF Medium - Podłoże do hodowli śródbłonka (Endothelial Cell Culture Basal Medium 500ml + Supplement Mix 2,5ml)

05-400-1A+05-410-1-25
zł3,013.50 brutto

2450,00 zł netto

28

Zdefiniowane, wolne od surowicy i składników pochodzenia zwierzęcego podłoże do długotrwałej ekspansji dużych i małych naczyń komórek śródbłonka.

Podłoże bez składników pochodzenia zwierzęcego, specjalnie zaprojektowane do długotrwałej ekspansji dużych i małych naczyń komórek śródbłonka, pochodzących z różnych źródeł. Pożywka zapewnia optymalnie zrównoważone środowisko odżywcze, które selektywnie promuje proliferację normalnych ludzkich komórek śródbłonka, zachowując jednocześnie typową "brukowaną" morfologię komórek, fenotypowy profil markera powierzchniowego oraz potencjał różnicowania angiogenicznego.

EndoGo™ XF wspiera ludzkie makro- i mikrokrążeniowe komórki śródbłonka (MVEC).

Zalety

- Podłoże zdefiniowane, wolne od składników pochodzenia zwierzęcego i surowicy.

- Wspiera długotrwałą ekspansję komórek śródbłonka dużych i małych naczyń

- Utrzymuje wysoki potencjał proliferacji, typową morfologię i ekspresję markerów EC

Kompletna pożywka składa się z dwóch składników: EndoGo™ XF Medium (05-400-1) i EndoGo™ XF Supplement Mix (05-410-1).

Poszczególne składniki nie są sprzedawane oddzielnie. Ponadto, podłoże wymaga użycia ludzkiej surowicy AB (off the clot) lub ludzkiego lizatu płytek krwi (nie jest dołączone do podłoża).

EndoGo™ XF Medium jest zalecane do stosowania w połączeniu z rekombinowanym roztworem trypsyny z EDTA (nr kat. 03-079-1) i sojowym inhibitorem trypsyny (SBTI) (nr kat. 03-048-1).

Przechowywanie i stabilność

EndoGo™ XF Medium powinno być przechowywane w temperaturze -20°C. 

EndoGo™ XF Supplement Mix powinien być przechowywany w temperaturze -20°C. Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania i rozmrażania (maksymalnie do dwóch cykli zamrażania i rozmrażania).

Kompletna mieszanka EndoGo™ XF Medium jest stabilna w temperaturze od 2 do 8°C przez okres do 30 dni.

Unikać ekspozycji na światło.  

Przygotowanie Medium

W celu przygotowania kompletnego pożywki, aseptycznie dodać 2,5 ml EndoGo™ XF Supplement Mix do 500 ml EndoGo™ XF Medium. Alternatywnie, w celu przygotowania mniejszych objętości, EndoGo™ Supplement Mix może być rozmrożony, podzielony na części i ponownie zamrożony.

Dodać 2-5% męskiej ludzkiej surowicy AB (off the clot) (np. Access Biologicals) lub ludzkiego lizatu płytek krwi (np. Cook Medicals, Stemulate™ G34934).

Strona producenta: dowiedz się więcej

05-400-1A+05-410-1-25

No customer reviews for the moment.